با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بجنورد
با ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بجنورد
فرصتهای سرمایه گذاری شهرداری های شهرستان بررسی شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بجنورد در جلسه ای به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری بجنورد و مسئولان شهرستان فرصتهای سرمایه گذاری شهرداریهای شهرستان بررسی شد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
منبع فرمانداری بجنورد
تعداد بازدید : ۳۴۷

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی