جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان با حضور استاندار خراسان شمالی
جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست محترم جمهور به استان با حضور استاندار خراسان شمالی
عکس:حمید همدان نژاد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۷۲۳

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی